iBegin.com Homepage
Search for:
around

A Davies
Waunoleu Fawr 01994 484266
 
A George
Wenallt 01267 253483
 
A H Thomas
Cilyrynys 01267 275277
 
A John
Laques Fawr 01267 241244
 
A Jones
Bungalow Pantygwr 01994 230833
 
A L Lewis
Neuadd 01994 484334
 
A M & L M Lamb
Pentrenewydd 01267 241253
 
A T Macdonald
Tycerrig 01267 238335
 
A W Howells
Penparc Llangynin 01994 230579
 
Alcwyn Phillips
Brynglas 01267 236170
 
Aled Griffiths
Llwynygwcw 01267 234283
 
B A & A W Patten
Folly Lodge 01267 253602
 
B D Davies
Brynawelon 01994 230557
 
B D L Thomas
Cefn Mystrych Henfwlch Road 01267 237826
 
B M Jackson
Llangarthginning Farm 01994 230658
 
B Raymond
Nantymab Isaf 01558 668488
 
B T P Davies
Tryal Bach 01267 281370
 
B T Thomas
Glansannan Isaf 01558 668281
 
C A Davies & Son
Awelfryn Peniel Road 01267 237692
 
C A Jones
Maesymeillion 01267 275325
 
C Doughty
Cerbynau 01267 202275
 
C E Phillips
Blaennanthir Bryn Iwan 01994 484353
 
C Evans
Gerywenallt 01267 211314
 
C H Howells
Pentremawr 01267 253218
 
C Howells
Cilwern Farm 01558 668472
 
C R & J B Bott
Brynbedw Henfwlch Road 01267 211368
 
Clive Hussell
Blegwyd 01994 230211
 
D A Williams
Clungwynne Farm 01994 230697
 
D A & C L Owens
Manor Farm 01994 230508
 
D B Jones
Ffynnon-Lwyd 01267 211306
 
D Bowen
Kyn Gadle Farm 01994 427514
 
D C Smith & Sons
Blaenffynnon 01994 484465
 
D Davies
Station Road 01994 230253
 
D E Davies
Clyngwyn 01267 281245
 
D E Jones
Tyr Lan 01267 202231
 
D E Morris
Parcummin Llanddowror 01994 453257
 
D E Thomas
Maesycoed 01267 281239
 
D E Williams
Aelybryn Llanddarog Road 01267 275201
 
D G E Brunt
Hendy Farm 01267 236879
 
D G Evans
Danycapel 01267 253689
 
D G Husband
Panpeg Llangynin 01994 230375
 
D G I T Jones
Pengoyallt 01267 290432
 
D G Morris
Llandeilo Abercowin 01267 241268
 
D G Rees
Wernfraith Farm 01267 275293
 
D H Davies
Redcourt Farm Llysonnen Road 01267 234769
 
D I D Lewis
Lletty Yr Haul Bolahaul Road 01267 235493
 
D I Davies
Llechwenni 01267 290225
 
D J A Phillips
Rhydfwyalchen 01267 235332
 
D J B Thomas
Gelliddu 01267 237591
 
D J D Evans & Son
Ffynnon Saint Pentremeurig Road 01267 237273